Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących
GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 91 564 14 82 wew. 16

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny został powołany przez Burmistrza Lipian, w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

1. Marta Czarniejewska-Tarasiuk, kurator zawodowy dla osób dorosłych – przedstawiciel zespołu kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie;
 
2. Krzysztof Socha, kurator zawodowy rodzinny – przedstawiciel zespołu kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie;
 
3. Gabriela Jaszkin, starszy pracownik socjalny – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach;
 
4. Anna Tuszyńska, pracownik socjalny – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach - Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
 
5. Marzena Ludwiczak, pielęgniarka środowiskowa – przedstawiciel SPZOZ w Lipianach;
 
6. Urszula Sofinowska, przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach;
 
7. Dorota Boguszewska, pedagog szkolny – przedstawiciel Zespołu Szkół w Lipianach;
 
8. Piotr Szulczewski, dzielnicowy – przedstawiciel Komisariatu Policji w Lipianach;
 
9. Marek Bruchajzer, dzielnicowy – przedstawiciel Komisariatu Policji w Lipianach;
 
10. Bożena Kryśków – prezes Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” w Lipianach
 
11. Iwona Tabor - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach
 
12. Monika Szokaluk, pracownik socjalny - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań.

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipianach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lipiany na lata 2016-2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach informuje o kolejnej edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2020 r. poz. 218, 956). W/w program jest odpowiedzią na założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i jest jednym z elementów zapobiegania przemocy w rodzinie. Celem programu jest m.in. wypracowanie dobrych rozwiązań mających na celu umiejętne rozładowywanie negatywnych emocji, zachowań powodujących nieporozumienia i konflikty rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób poszukujących nowych rozwiązań radzenia sobie z negatywnymi emocjami i nie bojącymi się pozytywnych zmian w swoim życiu, jest także pomocnym narzędziem przy odzyskiwaniu władzy rodzicielskiej i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Dedykowany jest również rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci.
 
Rozpoczęcie kolejnej edycji programu planowane jest na miesiąc lipiec br; a termin zakończenia na wrzesień br. Realizacja programu będzie się odbywać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników 7, wobec czego prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30 lub telefonicznie (915641482/513495845).

 

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących