Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

W okresie od 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Nowoczesny OPS Lipiany”. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. W ramach projektu przewidziane zostaną warsztaty przygotowujące pracowników OPS-u w Lipianach, w tym kadry zarządzającej do wprowadzonych zmian oraz częściowe wyposażenie stanowisk pracy 3 pracowników socjalnych. Ma to na celu podniesienie jakości i efektywności pracy, w tym umożliwienie realizacji działań przypisanych do nowopowstałych stanowisk pracy zgodnych z modelem organizacyjnym oddzielającym pracę administracyjną od pracy socjalnej
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 350 131,36 zł.

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących