Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

TELEFONY ZAUFANIA

 

 Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"

22 668-70-00

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Więcej informacji na stronie internetowej niebieskalinia.pl

 

 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

0 - 800 - 1200 - 02

Więcej informacji na stronie internetowej niebieskalinia.pl

  

Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

Codziennie od 14.00 do 22.00!

Numer jest bezpłatny.

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

Więcej informacji na stronie internetowej 116123.edu.pl

  

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116-111

Pomaga młodym ludziom poradzić sobie z trudnymi sprawami.

Telefon jest czynny od 12.00 do 02.00 w nocy.

Więcej informacji na stronie internetowej 116111.pl

  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.

Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

Więcej informacji na stronie internetowej brpd.gov.pl/telefon-zaufania

 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 100 100

To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.

Linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00

Więcej informacji na stronie internetowej 800100100.pl

 

 

Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

800 060 800

Więcej informacji na stronie internetowej gis.gov.pl

  

Telefony Zaufania Narkomania

Narkomania

801 199 990

czynny codziennie w godz. 16-21

Uzależnienia behawioralne

801 889 880

czynny codziennie w godz. 17-22

Działa na zasadzie infolinii, z którą połączenie kosztuje rozmówcę jedynie cenę pierwszego impulsu. Oferta Telefonu skierowana jest do osób z problemem narkomanii: osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich.

Do zakresu pomocy świadczonej przez pracowników infolinii należy:

udzielanie informacji na temat systemu interwencji, leczenia i adresów konkretnych placówek

informowanie o przepisach prawnych związanych z narkomanią

udzielanie profesjonalnych porad nt. mechanizmów uzależnienia, motywowania do leczenia itd. oraz wsparcia psychologicznego.

Więcej informacji na stronie internetowej kbpn.gov.pl

  

Telefon Zaufania HIV/AIDS

801 888 448* lub 22 692 82 26

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub obawy związane z zakażeniem HIV i z AIDS, zapraszamy do skorzystania z Telefonu Zaufania HIV/AIDS. Konsultanci czekają na pytania w godzinach 9.00-21.00 od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

* połączenie płatne tylko za pierwszą minutę

Więcej informacji na stronie internetowej aids.gov.pl

  

Pomarańczowa Linia

801 14 00 68

To program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Głównym celem programu jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką.

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00

Więcej informacji na stronie internetowej pomaranczowalinia.pl

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:

 

800 119 119

 

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.

Połączenia są bezpłatne i anonimowe.


Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci.

 

Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez:

 

Czat zaufania TPD na stronie internetowej  800119119.pl

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących