Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

Ogłoszenie

Utworzono: czwartek, 24 październik 2019

 

OGŁOSZENIE


Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lipianach informuje, iż z dniem 24 października 2019 r. rozpoczął przyjmowanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Jednocześnie informujemy, iż do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056, 00 zł dla osoby w rodzinie.


Osoby zainteresowane, zamieszkujące na terenie Gminy Lipiany prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach (ul. Myśliborska 3) w celu wypełnienia skierowania uprawniającego do pobrania paczki żywnościowej.

 

Liczba przewidzianych paczek w Podprogramie 2019

jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń!


Artykuły żywnościowe, jak to było w poprzednich Podprogramach, będą wydawali członkowie Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lipianach.


Informacje o terminach wydawania żywności oraz działaniach towarzyszących będziemy zamieszczać na stronie internetowej OPS Lipiany oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Lipianach.

 

 

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących