Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono: piątek, 03 listopad 2023 Opublikowano: piątek, 03 listopad 2023

Burmistrz Lipian oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach zaprasza osoby chętne uzyskaniem wsparcia w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 do kontaktu osobistego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipianach, ul. Myśliborska 3 lub telefonicznego pod numerem telefonu 091-564-14-82 do dnia 15 listopada 2023r.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

- dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. A, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2023r. poz. 100 z późn. zm.),

 

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących