Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

Ogłoszenie - dodatek dla gospodarstw domowych

Utworzono: poniedziałek, 26 wrzesień 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach informuje, iż rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych

 

Zasady przyznawania dodatku dla gospodarstw domowych:

  • Jeden dodatek na jedno gospodarstwo (dodatek może uzyskać tylko osoba która jako pierwsza złożyła wniosek dla danego gospodarstwa domowego),
  • Wniosek składa osoba zamieszkująca i gospodarująca w danym gospodarstwie domowym (także cudzoziemiec),
  • 1 adres zamieszkania = 1 dodatek, nawet jeśli obejmuje więcej gospodarstw domowych (dodatek otrzymuje pierwszy wnioskujący),
  • Narzędzia dla JST do weryfikacji liczby gospodarstw domowych, w tym możliwość wywiadu środowiskowego.

 

Dodatek jest jednorazowy i zależy od źródła ogrzewania tj.:

  • Pelet lub inny rodzaj biomasy – 3.000,00 zł
  • Drewno kawałkowe – 1.000,00 zł
  • Olej opałowy – 2.000,00 zł
  • Gaz skroplony LPG – 500,00 zł*

*Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu (gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG). Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

Wszystkie źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym terminie – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom objętym dodatkiem węglowym.

 

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego, w formie papierowej lub wysłać za pomocą poczty na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach tj. ul. Myśliborska 3 , 74‑240 Lipiany.

 
 
 

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących