Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

 

 

Program "Rodzina 500+" na każde dziecko niezależnie od dochodu. Dzięki wprowadzonym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć wniosek.

Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach.

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

 

W przypadku przebywania członka rodziny za granicą, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy dodatkowo dołączyć :

- uzupełnione oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych (druk znajdziesz poniżej),

- dokumenty przedstawiające sytuację zawodową tj. umowa o pracę/umowa zlecenie, wpis do działalności gospodarczej,

- w przypadku oddelegowania za granicę - wypełnione przez polskiego pracodawcę zaświadczenie druk A1,

- decyzję ustalającą prawo do świadczeń rodzinnych za granicą (w przypadku posiadania).

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy przedstawić tłumaczenie tych dokumentów na język polski lub szczegółowo opisać - co zawiera każdy z dokumentów, na oświadczeniu składanym pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (druk znajduje się poniżej).

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ znajdziesz na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

Wzór oświadczenia składanego w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych

 

 

Wzór oświadczenia składanego pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań

 

 

AKTY PRAWNE DOT. PROGRAMU „RODZINA 500+” znajdziesz na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo11

 

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących